kapitoshka

erud 1

Відповідно до вимог сьогодення ми маємо сформувати в наших вихованців уміння міркувати, орієнтуватись у всьому, що їх оточує, належно оцінювати життєві ситуації, приймати самостійні рішення, аргументувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-наслідкові зв’язки в довкіллі.

Для вирішення цієї проблеми і був створений  гурток «Ерудит». Його керівником є вихователь-методист Гура Оксана Миколаївна. 

В ході занять, які проходять в формі ігор,  дошкільники вчаться читати, розв’язують дидактичні, творчі завдання,  вирішують різного плану логічні задачі, охоче долають значні труднощі під час опанування знаннями та  цікаві питання. Вони стимулюють активність дітей, створюють позитивний емоційний настрій та активізують їх розумову діяльність, концентрують увагу.

Відповідно до вікових особливостей, форми організації занять  різноманітні: фронтальна робота з демонстраційним матеріалом, самостійна робота дітей з роздатковим матеріалом, постановка і розв'язання проблемних ситуацій, експериментування. Розвиток сприйняття йде через зорові, слухові, тактильні, рухові відчуття, що забезпечує повноцінне формування картини світу. Використовуються відповідні до віку завдання на розвиток прийомів розумових дій і варіативність мислення.

У кожне заняття включені фізкульт хвилинки, тематично пов'язані з навчальними завданнями. Це дозволяє змінювати види  активності (розумову, рухову, мовну), не виходячи з навчальної ситуації.

Радість від ігрової діяльності поступово переходить у радість навчання, коли вчитися цікаво і легко – хочеться вчитись.

erud

 erud

erud 2