kapitoshka

12 1

Кожна дитина має засвоїти культуру мовлення і спілкування, елементарні правила користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Адже мова постає «каналом зв'язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного.

Утім, як свідчить досвід, чимало дошкільників недостатньо володіють діалогічною й монологічною компетентністю. У них не сформовані навички та вміння розгорнутого послідовного, логічного зв'язного мовлення, вони не виявляють творчості в різних видах мовленнєвої діяльності, їм складно висловлюватися про різні явища, події, поведінку людей, персонажі художніх творів.

Тому, під час практикуму, педагоги пригадали сучасні технології під час роботи з дошкільниками та познайомились з деякими новими техніками. Це дасть змогу підвищити мовленнєву активність дітей, розвинути їхнє зв’язне мовленнєве логічне мислення, уяву.

12 2

12 3